Studio läroböcker


Populärt i Studio läroböcker


Studio läroböcker information

Det finns mycket utbildnings/informationsmaterial, bland annat demo- eller informationsdvd:s(eller cd-skivor) till producenter som vill lära sig mer om studiomjukvara, instrument, och musikteori. Dessa studioböcker och dvd:s samt andra sorters material är en bra början för nybörjaren, men även för den mer rutinerade finns det bred dokumentation till komplicerade mjukvaror och andra studio & inspelningsrelaterade saker. I musikböcker hittar du mera teori.