Fiol


Populärt i Fiol


Fiol information

Fiolen är ett av de mest prominenta instrumenten i symfoniorkestern, men är lika viktiga i bluegrass och klezmer. Fiolen används som soloinstrument, men samarbetar väldigt bra med andra stråkinstrument. Fiolen är ett stränginstrument med 4 strängar (stämning G, D, A, E) och spelas för det mesta med en stråke även om man också kan plocka på strängarna. Fiolen är besläktad med altfiol, cello och kontrabas.

Till skillnad ifrån en gitarr så har fiolen inga band. Detta ger en mer flytande klang och att tonhöjden kan kontrolleras på ett helt annat sätt. Liksom många andra stränginstrument kommer fiolen i olika storlekar. 4/4 är det som används mest, den något mindre 3/4 används till barn mellan ungefär 8 och 12 år. Att vissa instrumentstorlekar skrivs i fjärdedelar innebär inte att de är en hel fjärdedel större eller mindre. Skillnaden är mycket mindre.

Se även avdelningen med fiolböcker.