1. Hem
  2. /
  3. Kundtjänst
  4. /
  5. Skullcandy Garantiprocedur

Skullcandy Garantiprocedur

Skullcandy garanti för fabrikationsfel
Garantin kan användas för fabrikationsfel som uppstår inom 24 månader efter inköp. Skador som uppstått från slitage eller felaktig användning (om du exempelvis tappat dina hörlurar så att de gått sönder) täcks inte av garantin.

Vad är ett fabrikationsfel?
Om dina hörlurar slutar att fungera utan tydlig orsak, exempelvis om du inte hör något, kan vara ett fabrikationsfel. Berätta för Skullcandy vad som har hänt och de ger dig 100% av nuvarande inköpspris i form av en kupong. Fabrikationsfel uppstår oftast under det första årets användning.

Hur fungerar garantin?
- Du fyller i formuläret på Skullcandys hemsida (http://eu.skullcandy.com/warranty).
- Du skickar hörlurarna till dem för bedömning.
- Skullcandy skickar dig ett bekräftelsemail för din garantiförfrågan. Godkända förfrågningar får ett tillgodokvitto för inköp av nya hörlurar.
- Defekta produkter godkänns endast om de anmäls på detta sätt. Använd en anmälan per par av hörlurar.
- För övriga frågor kan du läsa på Skullcandys hemsida under "ofta ställda frågor".

När din förfrågan är godkänd, får du ett mail från Skullcandy med en kupongkod och en förklaring på hur du kan använda den. Koden är enbart giltig på Skullcandys hemsida och kan därför inte användas hos Bax Music! I genomsnitt tar en garantiutvärdering c:a 4-6 veckor hos Skullcandy.

Om din produkt har ett fabrikationsfel inom 30 dagar efter köp, kan du också kontakta Bax Music.

Fler frågor? Kontakta Skullcandy, customerservice-eu@skullcandy.com.

Villkor begränsad garanti
Skullcandy utfärdar denna begränsade garanti till den ursprungliga köparen av Skullcandys ljudprodukter (inklusive headset, hörlurar, headset och högtalare), under förutsättning att dessa produkter köps från en auktoriserad återförsäljare för Skullcandy. Denna garanti kan inte överföras till andra personer. Nationella lagar kan lägga till ytterligare rättigheter eller lösningar som varierar från land till land och påverkas inte av denna begränsade garanti.

Med "auktoriserad återförsäljare" avses en säljare som Skullcandy godkänt som en officiell säljpunkt och som säljer produkten i oanvänt skick i originalförpackning. Med "bedrägeri eller felaktig information" avses all felaktig information som ges i samband med garantianmälan, som orsak till fel, inköpsställe och äktheten av produkten. Fabrikationsfel som i själva verket orsakats av (a) felaktig användning (b) transport, försummelse, missbruk av andra personer än Skullcandys personal (c) ändringar i produkten av andra än Skullcandys personal, (d) olyckor (e) tekniskt underhåll eller service av andra än Skullcandys personal eller auktoriserade återförsäljare (f) exponering för extrem värme, starkt ljus, sol, vätskor, sand eller andra föroreningar (g) orsaker utanför Skullcandys kontroll inklusive, men ej begränsat till, brand, storm, jordbävning, översvämning eller Guds vilja, kommer att ses som bedrägeri.

Med "avsedd användning" menas användning av produkten (A) inomhus eller torr utomhusmiljö (b) för personlig (icke-kommersiell) användning (c) användning i enlighet med tillämpliga lokala lagar och bestämmelser (d) användning i enlighet med rekommendationer/instruktioner från Skullcandy och (e) i förekommande fall, med användning av lämplig elektrisk jordning.

Omfång av begränsad garanti
Skullcandy ger en begränsad garanti mot tillverkningsfel hos Skullcandy produkter under en period av 24 månader efter inköp hos en auktoriserad återförsäljare. När en produkt, som köpts från en auktoriserad återförsäljare, har ett fabrikationsfel, kommer Skullcandy efter eget gottfinnande att (i) reparera produkten (ii) ersätta produkten eller (iii) ge en kredit för köp av en ny produkt i Skullcandys webbutik. Krediten kommer att vara lika med det belopp som betalats för det ursprungliga köpet. Skullcandy förbehåller sig rätten att inspektera produkten och bestämma efter eget gottfinnande om felet är ett fabrikationsfel. Skullcandy kan inte garantera att den nuvarande modellen fortfarande finns tillgänglig när de utfärdar kredit. Skullcandy accepterar inte något ansvar för några speciella skador, följdskador eller oförutsedda skador till följd av försäljning, inköp eller användning av denna produkt, oavsett orsak.

Genom att felanmäla produkten för garanti, godkänner du följande villkor:
- Du är själv ansvarig för eventuella fraktkostnader till Skullcandy
- I fall av felaktig information eller bedrägeri kommer Skullcandy att avvisa varje form av garanti
- Skullcandy ansvarar inte för produkter som försvinner under transporten till Skullcandy. För att undvika onödiga förseningar och minska risken för förlust, rekommenderar vi starkt att du använder etiketten som tillhandahålls av Skullcandy. Produkter som inte anländer till Skullcandy ges ingen garanti.
- Skullcandy förbehåller sig rätten att avgöra om en defekt är ett fabrikationsfel och uppföljning av detta.
- Skickade varor kommer under inga omständigheter att skickas tillbaka till dig. Defekta produkter kan användas för forskning eller återvinning som en del i vår strävan att förbättra våra produkter och ta hand om naturen.

Bax-shop.se | erbjudanden