Musikböcker


Populärt i Musikböcker


Musikböcker information

Oavsett om du tar musiklektioner eller inte, musikböcker är alltid roligt. Vill du lära dig läsa noter, så har vi många bra böcker om ämnet, men även böcker som riktar sig mot specifika musikinstrument. Tänk läroböcker till trumpet, saxofon, klarinett, keyboard, fiol, munspel och till och med cajón och ukelele. Många gånger blir speltekniken ordentligt förklarad. Är du bra på noter, så kan du välja klassiska notböcker till piano och dragspel eller musikböcker till gitarr. Vi har även allmänna läroböcker för, t.ex både grundskola och musikskola.

Bax-shop.se | Aanbiedingen