1. Hem
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. [301] E-mail Disclaimer

Email Disclaimer

Email Disclaimer

se
Informationen i detta meddelande är konfidentiellt och kan vara juridiskt bindande. Det är endast avsedd för användning av adressaten, till vilken det är riktat eller har tillstånd att ta emot den. Om du inte är avsedd mottagare av detta mail talar vi härmed om att sprida, kopiera, avslöja, kopiering, distribuera eller vidta några åtgärder med stöd av innehållet i denna information, är strängt förbjudet och kan vara olagligt. Bax-shop.se garanterar inte korrekt och fullständig överföring av informationen i detta meddelande och inte heller för eventuella förseningar i mottagandet. Kontrollera också våra allmänna villkor (på engelska).

eng
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Bax-shop.nl is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Check also our general terms and conditions.

Bax-shop.se | trustpilot