Munspel


Populärt i Munspel


Munspel information

Munspel är ett lätt instrument att börja spela. Genast erbjuder det enorma möjligheter, så att du i stort sätt kan hålla på hela livet med att utöka din repertoar och att förfina din teknik. Berömda märken är t.ex Höhner och Lee Oskar. Det mest använda är munspelet är den diatoniska Richter-varianten, även kallat blues-, rock-, pop- och country-munspel som man kan skapa väldigt många effekter med. Det kromatiska munspelet är perfekt till klassisk- och jazzmusik och har en knapp som man kan trycka in för att kunna spela alla 12 toner utan att behöva använda en massa extra tekniker.

Tremolo- och oktavmunspel känner man igen på den dubbla raden hål. Varje ton får på så sätt två tungor per hål. Tremolospelet ger ett omfångsrikt pulserande ljud som följd av en liten stämskillnad mellan de två tungorna. Det runda ljud som oktavspelet ger kommer från att de två tungorna i varje hål skiljer en oktav, vilket innebär att varje ljus hög ton får en låg baston, dock är bägge diatoniskt stämda. För alla munspel gäller att, inandning ger en ton och utandning en annan. De flesta munspel finns i många olika tonarter.

Se även övriga modeller för speciella typer av munspel, t.ex.minimunspel. Under tillbehör hittar du bland annat hållare, väskor, remmar och underhållsset. Se även de speciella munspelsmikrofonerna.