Blockflöjt


Populärt i Blockflöjt


Blockflöjt information

Blockflöjt är ett brett insättbart instrument. Det är ett väldigt bra nybörjarinstrument för både vuxna och barn. På kort tid kan du spela enkla melodier. Dessutom kan du för relativt lite pengar köpa ett ordentligt instrument. Blockflöjten kan vara ett bra instrument att lära sig för att sedan gå över till tvärflöjt, trumpet eller klarinett, men inom barockorkestern är den en fullvärdig medlem. Blockflöjt fungerar riktigt bra ihop med kompinstrument som t.ex. piano.

Ju längre blockflöjt, desto lägre ton. Bax-shop.se har sopranino, sopran, alt, tenor och baryton/bas, alt- och sopran är mest populära. I stort sett nästan alla köper en sopranblockflöjt när de skall börja på musikskolan. De flesta formaten finns att få i de flesta färger och borrningar. Den "normala" tyska borrningen, som oftast rekomenderas till nybörjare, har en fingersättning där det tredje hålet(nedifrån) är mindre än det fjärde. Vid barockborrning är det tvärtom.

Blockflöjten har sju hål på ovansidan och ett tumhål på undersidan. På många blockflöjter är de två lägsta hålen dubbelt borrade. Detta gör det enklare att spela de ej-diatoniska tonerna. Slutligen, det finns blockflöjter i trå och plast. De billigaste i plast är i stort sett underhållsfria och passar bäst till nybörjaren. Träflöjterna varierar i pris och ljud beroende av träsort.

Rengörningsmedel, etuier, stickers, stativ och andra tillbehör hittar du i avdelningen blokflöjtstillbehör. I vår shop hittar du även ett brett utbud av blockflöjtsböcker.